סקר קרקע והנחיות לתימוך מדרון 2017-12-26T14:30:35+02:00

פתרון הנדסי לתמיכה במדרון

תכנון פתרון הנדסי לתמיכה במדרון עם משרד בצת אילון:

מהנדס קונסטרוקטור מקבל חוות דעת והנחיות ממהנדס קרקע ומתבסס על דו"ח זה, ע"מ לבצע תכנון הנדסי כולל כל השירות הנדרש: חתימה על תוכנית אדריכלית, חישוב סטטי, תוכניות עבודה הנדסיות לביצוע. בנוסף יש לחשב כמות טונאז' של רשתות ברזל, טונאז' של ברזל, טונא'ז של בטון וכן עבודות חפירה והכנות. החומר הנ"ל עובר לקבלן המבצע. הקבלן יהיה רשום ובעל יכולות מוכחות לבצע עבודה מסוג זה.

הסקר המצורף מהווה דוגמה בלבד ואין להשתמש בו בשום אופן כמסמך מקצועי.
מצורף סקר קרקע:
1. דו"ח יציבות מדרון שמתחת למבנה תעשייה,  הערות, הנחיות ומסקנות לגבי יציבות המדרון.

2.   המיקום:

המדרון הנדון נמצא  מתחת למפלס ה"אפס" של המבנה.

3.    טופוגרפיה:

גובה המדרון מוערך בכ- 6 – 12 מ' ושיפוע הסלע הינו בין 1.5 אופקי: 4.5 אנכי עד כ- 1 אופקי :  6 אנכי.

4.    חתך הסלע:

סלע המרכיב את חלקו העליון ורוב המדרון הוא סלע גירי – גירי דולומיטי מאסיבי ומלוכד היטב.

בתוך מסת הסלע קיימים מספר אזורי סלע רופפים ו/או סדוקים, הגודל המרבי של האזורים הנ"ל מוערך בכ- 20 – 40 ס"מ. אזורי הסלע החלשים מתרכזים  בחלק האמצעי של המדרון.

הסלע בחלק התחתון של המדרון הינו סלע גיר משוכב בזווית של כ-  790 בממוצע.

באזור התחתון של המדרון קיימים סדקים ופתחים מלאים בחרסית שמנה, יבשה וקשה, בעלת פלסטיות גבוהה המאפשרת תפיחה ניכרת, בתנאים שנוצרו עקב החציבה של המדרון. החרסית בעלת יכולת עמידה נמוכה לגורמי השחיקה והארוזיה.

החרסית נמצאת עמוק בתוך הסדקים האופייניים לתופעות קארסט מקומיות.

במרחק של  כ- 40 – 60 מטר דרומית לגבולות המבנה הקונזולי והרחק מהאגף הצפוני של מבנה התעשייה, קיים אזור סלע שחוק ביותר, בעל שבירות ומעורב בחרסית.

5.    ממצאים:

א.         "ברמה"

הברמה ממוקמת מתחת לאזור הקונזולי של המבנה ואין בה יסודות.

ב.     כיסי חרסית במדרון תחתון.

בחלקו התחתון של המדרון, יש אזורי חרסית בין הסדקים של הסלע ברוחב של כ- 15 ס"מ בממוצע. ניכר שהחרסית והסדקים חודרים למעמקי הסלע.

הגובה של האזור הנדון 2.9 מ' מפני הכביש ואורכו 17 מ'.

ג.       סדק אורכי  במדרון  צפונה מהמבנה הראשי (הקונזולי).

האזור בו נראה סדק אורכי קיים כ- 25 מ' מזרחית לגבולות המבנה  הקונזולי והרחק מהאגף המזרחי של המבנה.

ד.      חציבה של הסלע בגבול האחורי של המבנה.

חציבה לא מקצועית השאירה, אזורי סלע חלשים,  קיימות ערמות של פסולת חציבה בתחתית המדרון בצמוד לגוף המדרון. הנושא אינו תקני במצבו הנוכחי.

ה.     יציבות המדרון.

לא קיימים סימנים של גלישה בגוף המדרון מול החלק הקונזולי של המבנה.

קיימת הדרדרות של סלע מול הקטע השוק של המדרון.

6.    מסקנות:

א.     יציבות המדרון בסלע:

i.           שיפוע המדרון של 1.5 אופקי : 4.5 אנכי בתנאיי סלע משוכב לא סדוק או סלע מאסיבי, תקין.

ii.          בכל זאת תתכם הדרדרות של אזורים חלשים קיימים או אשר יתפתחו מפעולת הארוזיה במשך השנים.

iii.         להתגבר על הנזק אשר עלול לגרום לדרדור אבנים וגושי סלע, מומלץ לבצע קיר הגנה, בחלקו התחתון של המדרון או כיסוי המדרון ברשת פלדה מעוגנת לגוף המדרון.

iv.          באזורים בהם קיים סלע שחוק ו/או סדוק יש לבצע קיר ציפוי – תומך מבטון יצוק (קיר כובד או קיר ציפוי).

ב.     קיר תומך – ציפוי מעל חורי חרסית במדרון תחתון.

i.           האזור הפגום המתואר בפרק 6.א , ניתן לטפל בו באמצעות קיר תומך אשר ימנע מגלישות שטחיות והדרדרות גושי אבן שבורים. הדבר ימנע מהגורמים הארוזיבים לשטוף ולסחוף את החרסית שבסדקים תוך גרימת אי יציבות מקומית של המדרון.

ii.          האזור מתואר

אזור הכיס החרסיתי לטיפול

iii.         בצמוד למדרון התחתון באזור בו מופיע סלע סדוק עם חרסית יש לנקות כל שרידי פסולת החציבה הקיימת.

iv.          ניתן לבצע את הקיר עם בטון דבש אשר יכול כמות אבן של עד 50% מנפח הקיר בתוך הבטון.

v.          הבטון בקיר יהיה ב- 30 בעל שקיעה 16 ס"מ להבטיח מילוי החללים בבטון.

vi.          יש לבצע "רגל משופעת" בתחתית בסיס הקיר מתחת לאופק כלפי פנימה.

vii.          עומק הרגל בתוך הסלע הגירי לא יפחת מ- 40 ס"מ בחלק הקדמי ולא יותר מ- 60 ס"מ בחלק האחורי.

viii.          יש להמנע ממילוי בגב הקיר, הקיר יווצק כנגד הסלע הנקי.

ix.          הקיר חופשי לנוע ויחושב כקיר כובד על פי הפרמטרים הבאים:

·    מקדם לחץ צידי במצב "אקטיבי" 0.2 ומשקל מרחבי של הקרקע בשעור 2.2 טון/מ"ק.

·    שיפוע הקרקע \ הסלע הטבעי, לא יפחת מ- 1 אופקי ל- 6 אופקי,

·    מאמץ מגע נקודתי מכסימלי בדיאגרמת מאמצים משולשת לא יעלה על 3.0 ק"ג/סמ"ר.

·    מקדם החלקה גבולי בין בסיס הקיר לסלע הגירי יהיה 0.5

·    מקדם בטחון נגד גלישה לא יפחת מ- 1.5

x.          עומק בסיס הקיר לא יפחת מעשירית גובה הקיר התומך או 40 ס"מ ולא יפחת מ- 30 ס"מ בתוך שכבת הסלע הגירי, הגדול מבין השלושה, מפני הקרקע בחזית הקיר.

xi.          שכבת הביסוס תהיה הסלע הגירי הטבעי.

xii.          יש לבצע את קיר התומך לפחות 5 מ' מכל צד הגובל בסלע הסדוק עם חרסית.

ג.       בניית קיר הגנה על הברמה העליונה:

i.          מומלץ לבנות קיר ההגנה בגובה של 0.9 מ' לפחות מעל הקרקע, יבנה בברמה במרחק של 50 ס"מ מגבולות המגרש, הקיר יבנה מבטון מזויין או לחילופין כקיר ניקיון ע"י גושי סלע גיריים מלוכדים ע"י בטון או לחילופין ע"י הקמת בלוקים של סלע גירי או גיר דולומיטי במשקל מינימלי של 600 ק"ג.

ii.          קיר זה מיועד לעצור את רוב גושי הסלע המתדרדרים מהמצוק העליון.

iii.          יסוד הקיר יהיה טמון בסלע לא פחות מ- 30 ס"מ בחלק האחורי (לכיוון הברמה) ולא פחות מ- 25 ס"מ בחלק הקדמי.

iv.          הבטון בקיר הנקיון יהיה לפחות ב- 20 ושקיעה של "5.

v.          יציקת היסוד תעשה לא תבנית כנגד הסלע החצוב.

vi.          יש צורך בקורת יסוד במידות מינימליות של רוחב של 40 ס"מ רוחב ו- 25 ס"מ גובה.

vii.          הקיר יבנה כדלקמן:

ד.      בניית קיר הגנה בבסיס המדרון:

i.          במידה ואורך הקיר התומך – ציפוי לא יבנה לכל אורך המדרון אלא רק באזור הסדוק או תבוצע רשת נגד דירדור, יבנה קיר הגנה נגד דרדור בדומה למה שנדרש בקטע העליון של המדרון.

ii.          במקרה זה המרחק שבין הסלע לבין הקיר יהיה מספיק לפעולת ציוד מכני לניקוי ותחזוקת קיר הנקיון.

iii.          במקרה זה גובה הקיר לא יפחת מ- 60 ס"מ.

ה.     רשת פלדה נגד דירדור בגוף המדרון:

i.          ניתן להגן נגד דרדור ע"י רשת פלדה נגד דירדור מעוגנת ע"י ברגי סלע.

ii.          הרשת מיועדת לקלוט את האבנים שמתנתקות מהמדרון ללא פגיעה בנפש או ברכוש.

iii.          יחד עם זאת לאורך הזמן אבנים שהתדרדרו נלכדות ברשת ויש לעיתים רחוקות להוציא אותם על מנת לא לגרום למאמצים מיותרים על חוטי הרשת.

iv.          בשלב הראשון, יש לבצע חציבה ידנית לישר את בליטות הסלע וגושי האבן הרופפים.

v.          בשלב שני, יש לעגן רשת גדר מכבלי פלדה מגולוונת למדרון ע"י ברגים מכנים או כימיים קדוחים באלכסון בזווית של 20 מעלות מתחת לאופק לעומקים של  30 ס"מ.

vi.          יש להעדיף ברגים כימיים על ברגים מכנים.

vii.          בשיטה זאת יש לעגן רשת מגולוונת (או עם כיסוי אפוקסי) מחוטי פלדה, בעלת משבצות של 5 x  5 ס"מ מקסימום עם חוט בקוטר מינימלי של 3.5 מ"מ.

viii.          צפיפות הברגים לא תפחת מ- 1 לכל 4 מ"ר של שטח המדרון, כאשר השורה הראשונה תחל במרחק של 0.5 מ' מתחת לקצה העליון של המדרון .

ix.          הברגים יהיו בעלי הברגה בקצה החשוף באורך מינימלי של 15 מ"מ עם אום מתאים.

x.          הרשת תעוגן לברגים ע"י פלטת פח פלדה מגולוונת בעלת חריץ במרכז, כדי להצמיד את הרשת למדרון. מידות הפלטה לא יפחתו מ- 75 x 75 x 2 מ"מ.

xi.          פתרון זה דורש ניקיון תקופתי כל הצטברות שלכ- 300 ק"ג מעבר לרשת.

xii.          ניתן לעגן את החלק העליון של הרשת בקיר הנקיון העליון.

xiii.          יש לעודד את שימוש בצמחיה מטפסת במדרונות אלו, הצמחייה מיועדת לצמצום תהליכי ארוזיה.

7.    הערות:

א.      הפתרונות הנ"ל מיועדים ליישום במדרונות הגבוהים מתחת לחצר האחורית של המבנה, כל שימוש בדו"ח זה למגרשים /מבנים/ מטרות אחרות אסור בהחלט ויגרום להפרת זכות יוצרים.

ב.      הפתרון בפרקים 7.ג ו- 7.ד  הנ"ל (בניית קיר הגנה מעל הברמה העליונה ובכביש התחתון) מהווה פתרון לעצור או לבלום גושים של סלע בודדים העלולים להדרדר מהמדרון שמעליו לטווח ארוך, יש לעקוב אחר תהליכי ארוזיה, בעיקר לאחר תקופת הגשמים. טיפול נכון יעשה בהתאם לממצאים של מעקב אחר תופעות של סחף, שחיקה, ארוזיה, דרדור ותזוזות במדרונות. פתרון זה דורש נקיון בשטח הברמה לפחות פעם בשנה של האבנים המצטברים בברמה.

ג.       בקרת איכות (הבדיקות) תבוצע ע"י מעבדה מאושרת בהתאם לדרישות של הפרקים המתאמים בספר הכחול  ותשלח לעיון הח"מ.

ד.      המהנדס האחראי לביצוע השלד והמפקח באתר יוודאו את יישום כל ההנחיות הניתנות בדו"ח זה. במידה ומתגלות סטיות בין ההנחיות או חתך הקרקע לבין המבוצע ו/או המתגלה באתר, יש לדווח על כך מיידית למהנדס הביסוס.

ה.     כל עבודות הביסוס , החפירה והתימוך באתר תבוצענה בהתאם להנחיות ולכללי הזהירות והבטיחות של משרדי העבודה ואיכות הסביבה.

ו.        ההנחיות בדו"ח זה הינן לתכנון ביסוס ותימוך בלבד, האחריות על שלבי ביצוע, עבודות עפר, בחירת ציוד וכו' חלה על הקבלן המבצע.

ז.       הסקת המסקנות וישומן, הן לגבי המחירים והן לגבי הביצוע, מבדיקות הקרקע שנעשו על ידי המזמין ומבדיקות הקרקע שיעשו על ידי הקבלן (במידה ויעשו), יהיו על אחריותו הבלעדית של הקבלן.

ח.     אין לבצע כל עבודה המשתמעת מדו"ח זה ללא תכנון הנדסי מפורט.

WhatsApp