תקן 413 2014-06-14T12:08:16+03:00

בדיקת מבנה ישן עם ב.צ.ת אילון ועמידותו בפני רעידות אדמה, בהסתמך על תקן 413 לרעידות אדמה:

תקן 413 הוא תקן שמחדד את ההבנה של בעלי המקצוע לגבי תהליך רעידת האדמה וכן לגבי צורת התכנון הנדרשת.

תקן 413  הוא תקן מפורט המסתמך על תקנים אירופאים ואמריקאים, הוא נכתב ע"י פרופסורים מוכרים בתחום רעידות האדמה ומאושר ע"י הטכניון, מכון טכנולוגי. התקן מגדיר בצורה מקצועית את הפרמטרים שמשפיעים הלכה למעשה על תכנון המבנה לרעידות אדמה.

תקן 413 החדש (תיקון אחרון – דצמבר 98), להבדיל מהתקן הקודם, מאפשר למתכנן להבין בצורה מציאותית את הפעולה של כוח אופקי וההשפעה של גובה המבנה וקשיחות המבנה על התכנון.
התקן מחולק בצורה הבאה:
חלק ראשון: הגדרות של מושגים מקצועיים, חלק שני: פירוט התכנון עבור המהנדס ובסוף חוברת התקן (110 עמודים), מופיע נספח שמכיל את רשימת ישובי הארץ ואת תאוצת הקרקע שלהם.

הפרמטרים הראשיים בקביעת גודל הכוחות לחישוב ססמי של המבנה לפי תקן 413 הם:
תאוצת קרקע – מסומנת באות Z, תלויה במיקום.
השפעת סוג הקרקע – בעזרתה קובעים את ארכו של S (מקדם השתית).
מחשבים את התקופה הבסיסית  ) Tזמן מחזור – הוא הזמן שלוקח לנקודה שנמצאת על המבנה לצאת משיווי משקל ולחזור לאותה הנקודה), לפי נוסחאות מקורבות שמופיעות בתקן.
זמן מחזור תלוי ב H ( גובה כולל של המבנה במטר) ובסוג המבנה. H נמדד במטר וT  נמדד בשניות.

נושא מעניין בתקן הוא ההתייחסות לסוג המבנה. לסוג המבנה וחשיבותו יש קשר בחישוב הקיים בתקן 413. ככל שהמבנה הינו בעל חשיבות גדולה יותר, כגון בתי חולים, תחנות כיבוי אש, מקדם החשיבות I=1.4
כאשר המבנה הוא בעל חשיבות ציבורית, כגון בית קולנוע, בנייני ציבור, מקדם החשיבות I=1.2

קביעת חוזק גרירה קומתי: לפי תקן 413: חוזק גזירה קומתי ייקבע בנפרד לכל אחד מהכיוונים הראשיים, לצורך בדיקת הימצאות קומה חלשה… בחישוב חוזק גזירה קומתי יובאו בחשבון רכיבי השלד (לדוגמא: עמודים מבטון או מפלדה, קירות עשויים בטון מזוין, קירות הקשחה משולבים, מסבכים אנכיים מפלדה או מבטון) המתנגדים לכוח גזירה קומתי בכיוון הנבדק, וקירות בני בעובי 15 ס"מ ויותר המקבילים לאותו כיוון, אם הם בנויים בין עמודי בטון או בין קירות בטון משני קצותיהם בניכוי אורך הפתחים שבהם. חוזק הקומה הכולל בגזירה בכיוון הנבדק, יחושב לפי נוסחאות המובאת בתקן.

ראוי לציין שעל המהנדס לדלות את הנתונים בבניין קיים. לדעת להזין נתונים אלו לתוכנת מחשב המותאמת לתקן 413. תוכנת המחשב, נותנת פלט המסביר על נקודת חלשות הדורשות התייחסות או שינוי. קיימות שתי סוגי אנליזות: שתואמות לחישובים לרעידות אדמה: אנליזה סטטית שקילה המתאימה למבנים מסוימים לדוגמא מבנה שגובהו פחות מ 80 מטר ו ה T שלו, קטן משתי שניות.
אנליזה מודלית מתאימה לכל המבנים בכל האזורים.

בתקן יש התייחסות מדויקת לתכן עמודים ואזורים רגישים בעמודים.
תכן עמודים לפי סעיף זה בתקן 413, חל על כלל הרכיבים שלא מקיימים את תנאי 37. עמודים ייתכנו לכוחות ציריים ולמומנטי כפיפה, המתקבלים מאנליזה לינארית למבנה, שבה נכללו שילובי עומס תכן החמורים ביותר.

לסיכום: בבוא מהנדס בניין לבדוק בניין ולהתאימו לתקן, עליו להגיע לבניין, לבצע בדיקה מקצועית שלאחריה עליו לבצע חישובים הנדסיים המוגדרים בתקן 413 ולבדוק אם עומד הבניין בתנאי התקן או האם דרוש חיזוק בנקודות חלשות.

 

WhatsApp