תכנון תחנת דלק ע"י מהנדס 2016-01-26T10:56:52+02:00

משרד בצת אילון מהנדסי בניין, מתכנן תחנות דלק מהפן הקונסטרוקטיבי.
תכנון תחנת דלק מתחיל בתכנון אדריכלי וממשיך בתכנון מהנדס בניין.

מטרת התקנות והכללים הקיימים היא למנוע חדירת חומרים כמו דלק, שמן או נפט לקרקע ולזהם אותה. במצב כזה מי התהום מתערבבים עם חומרים הפוגמים באיכותם.

משרד המהנדסים, האחראי על תכנון הקונסטרוקציה, צריך לבדוק ולסווג את סוג הקרקע והאיזור שבו אנו מעוניינים לבנות את תחנת הדלק, כדי לקבוע את עובי שכבת הכיסוי שיש להציב מעל הצנרת. פרמטר הגובה משתנה בין איזורי מגורים, תעשייה, קירבה לנחלים או חציית כבישים/מסילות. סוג הקרקע מתחלק בין קרקע סלעית לקרקע רגילה.
בנוסף, צריך המהנדס המתכנן לתכנן את הביסוס לקירוי התחנה עצמה ולמבנה הצמוד לה. את המבנה הצמוד ניתן לבצע בבניה יבילה או בבניה קלה, הכל בהתאם לצרכי מזמין העבודה.

לאחר קבלת תוכניות אדריכליות, יבצע משרד המהנדסים תוכניות בקנה מידה של 1:50 הנקראות תוכניות ביצוע, איתם ניתן להוציא מכרזי קבלנים לקבלנים שיהיו אחראים על הנחת המצעים ועבודות הבטון. במקביל ניתן יהיה להוציא מכרז קבלנים למסגרים שאחראים על ביצוע קונסטרוקציות הפלדה.
משרדנו מקפיד לעזור ללקוחותינו, לבחור את שיטת הבנייה המתאימה להם ולעמוד בדרישות תקציב המיזם.

למידע נוסף והזמנות חייגו: 09-8912043 ובקשו את תומר. או בדוא"ל: tomer@bzt.co.il

תוכניות הפיתוח בתחום תכנון תחנות התדלוק, דורשות הבנה בתחום. המהנדס מתכנן את המצעים לפי דרישות אדריכליות ולפי דרישות התקנים.
בהמשך לדרישה הקשורה בתנאי הקרקע והאיזור, קיים סייג נוסף, הדורש שקווי הדלק או התחנה עצמה יהיו במרחק הגדול מ 500 מטרים ממקור מים.

נבנה את קווי הדלק במרחק שהוגדר בתקנות, אלו מרחקים תקניים בין קו הדלק לצנרת ביוב או מסילה/כביש ועוד. נבנה את מיכל האחסון כך שנוכל לבדוק את תקינותו בשלבים שונים בעתיד עם מיכשור מתאים ותקני. נמגן את קו הדלק בתעלת בטון או שרוול פלדה בהתאם לדרישות.

ריתוכים בגוף המיכל או בצנרת יבדקו בבדיקה רדיוגרפית.  דגש מיוחד בבדיקת ריתוכים הנמצאים בקרבת נחל או וואדי.

המיכל העשוי מתערובת מתכות מאחסן דלק או נפט שהם חומרים בעלי אופי קורוזיבי (יוצר חלודה).
בנוסף תהליכים כימיים עלולים להיווצר ולכן נדרשות בדיקות מתאימות והגנה קטודית. בנוסף לכללים אלו והבאים גם תותקן מערכת בקרת דליפה תיקנית.

בדיקות יתבצעו לאחר בניית התשתית לאורך כל חיי המתקן אחת לתקופה בהתאם להגדרת התקינה או החלטת הממונה. האחריות היא על המפעיל לבדוק את תוואי המתקן כל שבועיים ובדיקה של המתקן עצמו אחת ל 5 שנים לפחות, המפעיל ימלא דו"ח המתאר כל אחת מהבדיקות ויגיש לממונה כל שנה.

הבודק הוא זה שהוסמך ועמד בדרישות של המכון האמריקאי לדלק ומחזיק בתעודה בת תוקף המאושרת לפי התקנות, בנוסף עליו לעמוד בדרישות הממונה לעניין זה אחת לתקופה.

במקרה בו היתה דליפה או בעיית אטימות יתקיימו תיקונים על פי הכללים בתקן ויתבצעו הבדיקות בהתאם.

WhatsApp