חישוב כמויות: (בנייה פרטית)

כאשר בידכם, חישוב כמויות, נוכל לגשת איתו אל קבלנים שונים (מכרז קבלנים)

ולהשוות בין תמחור קבלן אחד למשנהו.

חישוב הכמויות נעשה ע"י מהנדס-קונסטרוקטור ובנפרד ע"י האדריכל.
כל אחד מהם מחשב את כמויות החומר, הקשורים לתחום שלו.
הקונסטרוקטור ייחשב את נפח הבטון, את משקל הברזל (בטונות),
מספר הבלוקים לקירות, מספר הבלוקים לתקרה ולעיתים גם את הרעפים.

האדריכל, לאחר שביצע את חישובי השטחים לגרמושקה, ייבצע חישובי שטח
של מרצפות, קרמיקות, שטח הקירות עבור טיח פנים וחוץ.
כמות מחיצות הגבס.

המלצה: מניסיוננו, עדיף לעבוד בהסכם "פאושלי": העלות בהסכם זה, היא עלות
כוללת, כלומר ללא קשר למטר מסוים. קבלנים שונים, מודדים באופן שונה, ומגיעים
למטראז' שונה – אי אפשר להשוות בין שני קבלנים.
לעומת זאת, בהסכם פאושלי, יש לנו מחיר סופי, אותו ניתן להשוות, ואין צורך
להתווכח על כמויות הביצוע.

הלקוח צריך לדרוש, במידה והוא מעוניין, את חישובי הכמויות מן המהנדס והאדריכל בהסכם עימם.
מדוע חשוב לבצע חישוב כמויות?
דיוק חוסך זמן והרבה כאב ראש:
דוגמא: אם מזמינים ריצוף לפי שטח מדויק של חדר, בפועל ייחסר לנו ריצוף בשל
הפחת.
בדיוק בשל הסיבה הזו – מומלץ לבצע את החישובים עם אנשי המקצוע.

שיטות המדידה:
* מטר רץ
רוחב האלמנט אינו רלוונטי – לדוגמא: נהוג למדוד חומה המקיפה
את הבית במידות של מטר רץ.

* מטר מרובע
מידות שטח:
חישוב שטח הבית.
חישוב הריצוף.

* חשוב לציין, שבבית, קיים מטרז' חיצוני, המתומחר באופן שונה:
קבלן צריך לקבל את המידע על העבודה ולכלול במחיר שלו, גם עבודות
שאינם חלק מהמבנה: גדר, מדרגות חיצוניות, חומה, פרגולה, יציקת משטחים,
פרקט חיצוני ועוד.

* מטר קוב (מ"ק)
חישוב כמויות הבטון

* לפי מספר יחידות:
בלוקים
נקודות חשמל – נקודת מאור ונקודת כח.
שוכות ביוב
נקודות מים

* שאלה: מדוע יש הבדל בין שטח לארנונה, שטח שמופיע בגרמושקה ע"י חישובי אדריכל ושטחים שמחשב הקבלן לתמחור עבודתו.
שטח לארנונה נקבע ע"י המועצה המקומית.
שטח לגרמושקה מחושב לפי הנחיות שמקבל האדריכל מהרשות. הוא מפריד
בין שטחי שירות לשטחים עיקריים.
הקבלן בודק את המטרז' לפי היקף חיצוני של הקירות ולפי תוספות לבניה (פרגולה מבטון, גדרות ועוד).

לסיכום:
חישוב כמויות הינו שירות חשוב מאוד מההיבט הכלכלי בבנייה.

אהבתם את המאמר? מצאתם אותו מועיל ומעניין?

נשמח אם תעשו 1+ ותחלקו אותו עם חבריכם.