מהו תפקידו של האחראי לביקורת?

אם תכננתם לבנות מבנה, תיתקלו בצורך למנות אחראי לביקורת.
אחראי לביקורת בו בחרתם צריך לדווח לרשות, שאכן שלבי הבנייה מבוצעים.
אחראי לביקורת השלד יהיה מהנדס בניין שיגיע בשלבים כגון: קו בניין, לאחר ביצוע
יסודות הבניין, לאחר ביצוע המקלוט, בסיום ביצוע השלד ולבסוף בסיום הבנייה.
לאחר כל ביקור, ישלח המהנדס לרשות טופס הכולל דיווח על ממצאי הבדיקה.

ברשויות שונות בארץ, מפרידים את תפקיד האחראי לביקורת לשניים: אדריכל אחראי
לביקורת ומהנדס אחראי לביקורת השלד. הרעיון העומד מאחורי ההפרדה הוא שכל בעל מקצוע
אמור לבדוק את התחומים הנוגעים למקצוע שלו ולדווח על ההגעה לשלב הבנייה המתאים
לבדיקה.

מהי האחריות של אחראי לביקורת?

אחריות אחראי לביקורת השלד קשורה בעיקר כלפי הרשות ומטרתה למנוע בניית
חריגות בנייה. בניגוד למהנדס שתכנן את השלד או המהנדס שמפקח על השלד,
אין לאחראי לביקורת אחריות ישירה כלפי הממנה שלו בנושא טיב ואיכות הבנייה.
האחראי לביקורת אינו עושה תאום תכנון כמו מפקח הבנייה ואינו מגיע
לפיקוח ברמה של פיקוח צמוד ולכן אין הוא בקיא בפרויקט ברמת הפרטים.
אחראי לביקורת צריך לוודא, שבידי מנהל העבודה או מהנדס הביצוע באתר, נמצאות
תוכניות של היועצים כולל הגרמושקה עם חתימה של פיקוד העורף.

עבודה מול מודד:

אחראי לביקורת צריך לבדוק אם מנהל העבודה מחזיק באישור ממודד מוסמך,
שמיקום וסימון העבודות ליציקת היסודות, תואם למיקום המבנה בהיתר הבנייה.
גם קומת המסד במבנה צריכה להיות כפופה להימצאות אישור מודד מוסמך אצל
מנהל העבודה.
אחראי לביקורת צריך לוודא שהקבלן המבצע הוא קבלן רשום ושיש בחברה שלו
מהנדס בניין החותם עבור הקבלן על המסמכים של "אחראי לביצוע השלד".

מפקח בנייה, מהנדס, מטעם בעלי המגרש, יכול להיות גם מהנדס אחראי לביקורת,
אך לא מהנדס אחראי לביצוע השלד, ע"מ למנוע ניגוד עניינים.

למידע נוסף וקבלת הסבר על שירות אחראי לביקורת חייגו: 09-8912043

התפטרות אחראי לביקורת:
במידה ואחראי לביקורת מתפטר, בעל ההיתר צריך למנות אחראי אחר הכשיר
לנושא. עם המינוי יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות. עבודה שבוצעה אחרי
התפטרות נחשבת כעובדה שלא לפי היתר גם אם בוצעה לפי ההיתר.

אחראי לביקורת בפרויקטים רבים מתבקש לחתום על מסמכים בשלב טופס 4
וטופס אכלוס. טופס כזה לדוגמה הוא טופס שמאשר את נושא בטיחות האש.
אחראי לביקורת יעמוד בקשר עם יועץ הבטיחות של הפרויקט וידאג שאכן המשימות
הושלמו בטרם יחתום על הטופס.

לסיכום, תפקיד האחראי לביקורת הינו תפקיד מעט שונה מתפקידם של היועצים
בפרויקט בנייה ואף על פי שהוא מקבל תשלום מהחברה היזמית, הוא בעצם אחראי
על דיווח לרשות.