בדיקת פל קל 2016-02-18T14:55:04+02:00

בדיקת פל קל

מדוע נבחר משרדנו, לבצע בדיקה מצבית, תכנון חיזוקים וחוות דעת הנדסיות, למבני פל קל של חברות ועסקים מובילים בארץ?

משרד ב.צ.ת אילון מהנדסיי בניין, מבצע בדיקות וחיזוקים למבני פל קל. אנו מבצעים בדיקה מצבית לפי חוזר המנהל הכללי – הנחיות למבנים שנבנו בשיטת הפל קל (גרסת מאי 2007) בכל רחבי הארץ. בבדיקה צריך המהנדס לקבוע, לפי דרישות הלקוח, הביטוח והרשות, האם נדרשת בדיקת אל הרס, המבוצעת ע"י מעבדה. אנו מתכננים חיזוקים, במידת הצורך, ע"י פרופילי פלדה, בהתאם לדרישות הלקוח ומבלי לפגוע בצרכים השונים. בנוסף, אנו בודקים חיזוקים קיימים ומפיקים חוות דעת הנדסיות בתחום, כולל חוות דעת לבית משפט.
.
לרשימה חלקית של לקוחותינו לחץ כאן, מן התקשורת לחץ כאן

מתי נדרשת בדיקת אל הרס? האם נדרש חיזוק תקרת פל קל?

בדיקת אל הרס, ע"י מעבדה שלה המכשור והידע הדרוש, נותנת למהנדס את המידע אותו לא ניתן לראות בבדיקה ויזואלית. בעיקר חשוב לדעת, האם בוצעו חישוקים בצלעות, המהווים הגנה כנגד כוחות גזירה.
הבדיקה מבוצעת, בעיקר בשל דרישת חברות הביטוח ותוצאותיה עוברות למהנדס הבניין המלווה את תהליך הטיפול במבנה. במבנים מסויימים, כאשר בדיקות המעבדה הן מקיפות ותוצאותן טובות, יוכל המהנדס לבצע חישובים ולהסיק שהמבנה עומד בתקנים. במבנים בהם בדיקות המעבדה מגלות שישנם כשלים, יתכנן המהנדס המלווה חיזוקים אם כנגד גזירה או התנתקות פלטה תחתונה.

בבדיקת תקרת פל קל, חייב המהנדס להכיר את שיטת הבנייה המורכבת ואת ההשלכות השונות של שיטה זו. לב.צ.ת אילון ניסיון רב שנים בבדיקות ותכנון חיזוקים, של מבנים רבים, שנבנו בשיטת הפל קל.
במידת הצורך, יתכנן המהנדס חיזוקים לתקרת פל קל וכן יבצע פיקוח עליון על עבודות המסגרות.

דוגמה הממחישה את הנושא:
בהמשך לדו"ח אל הרס ממעבדה, אותו קיבלנו לאחרונה ,  צויין בדו"ח, שבכל אחת מהנקודות בהם נלקחה דגימה, התוצאה הייתה: "לא זוהה". כלומר, אין חישוקים בצלע בין הטופנגים.
שיטת הפל קל היא שיטת בנייה היוצרת תקרת צלעות או תקרת ערוגות עם טבלה עליונה ותחתונה, אולם במבנים רבים בהם בוצעו תקרות בשיטת הפל קל, לא בוצעה הכנסה של זיון לגזירה (חישוקים) בצלעות. החישוקים, גופי מילוי עשויים מפלדה, אמורים להוות את האלמנט הקונסטרוקטיבי שמתמודד עם מאמצי הגזירה.
השיטה לא עומדת בתקן הישראלי אם אין תוספת של זיון גזירה ולכן קיים חשש לעמידות התקרה בעומסים.
קיימת סכנה לכשל עקב גזירה, כשל שאינו יוצר התרעה מוקדמת כגון שקיעת הרצפה או היווצרות סדקים ולכן מסוכן אף יותר.

בעיית הגובה:

קיימות מספר שיטות לתכנון וביצוע חיזוקים לתקרת פל קל. משרדנו מבצע חיזוק בעזרת פרופילי פלדה.
הדבר דורש גובה מספק, אך במידה וקיים גובה זה, שיטה זו היא חסכונית ומהירה מאוד לביצוע.
את חוזקו של הפרופיל, אנו קובעים לפי חישובים הנדסיים, כאשר המהנדסים במשרד יכולים לקבל החלטה על הגדלת עובי הדופן של פרופיל הפלדה, תוך שמירה על גובה מינימאלי של הפרופיל, על מנת ליצור הנמכה מינמאלית של התקרה.
דוגמה: לאחרונה תכננו חיזוק, במבנה שגובה התקרה הינו 3 מטר. גובה הפרופיל 14 ס"מ, כך שההנמכה,
בפועל, אינה מפריעה לסיים את שיפוץ המשרד ולקבל גובה רצוי מבחינה אדריכלית עיצובית.

קיימים מספר מקרים בהם נדרשת בדיקת פל קל,  למידע נוסף והזמנות התקשרו 077-3210345 או פנו בדוא"ל tomer@bzt.co.il

איך אנו עוזרים לכם לשמור על תקציב החיזוק?
תקציב החיזוק הוא פונקציה של המצב הקיים, שיטת החיזוק הנבחרת והיכולת להגיע לאנשי ביצוע מקצועיים עם מחיר הגון. לאחר למידת הפרויקט, קבלת דו"ח מעבדת אל הרס (במידת הצורך) תכנון החיזוקים ברמה ההנדסית, אנו ממליצים להוציא מכרז קבלנים, למסגרים המתמחים בתחום החיזוקים. אם ניתן, ייגש המפקח המנהל את הפרויקט לראות עבודות חיזוק שבוצעו בעבר ויקבל ביחד עם הלקוח החלטה על הקבלן המבצע.

רצ"ב דו"ח המהנדס בהמשך לבדיקה באתר. הביטוח של החברה (הלקוח), דרש בדיקת מהנדס בניין לצורך אישור שהעומסים במצב הנוכחי, אינם עולים על 250 ק"ג למ"ר:

לכבוד חברת …
הנדון: הנחיות על חלוקת אחסנה נכונה לצורך יצירת עומס מקסימאלי של 250 ק"ג למ"ר

בדיקת פל קל:
תאור מצב המבנה:

חור שנפער בתקרת פל קל

כניסה וקומת מרתף:
בתאריך 11/11/2014, בקרתי במבנה ובצעתי בדיקה מקצועית של מצבו מבחינת הקונסטרוקציה.
באופן כללי, זהו מבנה פל-קל. המבנה במצב טוב, אך קיימים מספר ליקויים קטנים בהם אני ממליץ לטפל.
בנוסף מוסבר בדו"ח זה כיצד לבצע חלוקה טובה יותר של העומסים ע"מ לשמור על 250 ק"ג למ"ר.

מטרת בדיקת פל קל:
הבדיקה בוצעה במחסן של החברה, המעוניינת לבטח אותו.
במידה והעומסים עולים על דרישה זו, דורש הביטוח תכנון הנדסי ע"י מהנדס בניין מורשה לצורך חיזוק המבנה והכשרתו לעומסים של 500 ק"ג למ"ר.

במקרה בו רוצים להגדיל את העומס באזור מסוים במבנה, יש למקם את תוספת העומס בקרבת העמודים באישור מהנדס בניין.
כאשר רוצים לשמור על עומס של 250 ק"ג למ"ר בבדיקת פל קל, יש לחשב את מספרי הארגזים במחסן בכל מטר רבוע, ולדאוג שהם מפוזרים באופן חכם, כלומר בניצול כל המטר המרובע ולא ע"י ריכוז בנקודה אחת. באופן כזה מנצלים את השטח בצורה היעילה ביותר מבחינת עומסים. אין להעמיס לגובה רב בנקודה אחת מסוימת. יש לחשב את משקל המידוף עצמו שעשוי לשקול עד 80 ק"ג למ"ר.

מומלץ להעביר ארגזים כבדים לקומת המרתף אשר נמצאת על אדמה טבעית, קומה מתחת למחסן המדובר ולנצל את מלוא הגובה של המרתף (3.70 מ') ע"י שימוש גם במדפים הגבוהים אשר נכון לזמן הבדיקה אינם בשימוש או שהינם בשימוש חלקי.
בדיקת פל קל מטרתה במקרה זה למנוע שימוש בעומסים כבדים כגון מלגזה בקומת הכניסה. השימוש במלגזה שמשקלה 724 ק"ג והעומס שלה עבור מטר מרובע גבוה מ 250 ק"ג מותר בקומת המרתף בלבד. במידה ויש הכרח להשתמש במלגזה, יש לבצע חיזוקים במבנה.
יש לוודא חלוקה יעילה במחסן, חלוקת נפח נכונה, תאפשר להיות בקרבת 250 ק"ג למ"ר.

בדיקת פל קל: ליקויי בולט נוסף, הינו בשתי הקורות היוצאות מן המבנה לאזור הקיר התוחם את המבנה בירידה לכיוון קומת המרתף. ניתן לראות חלודה בברזל שבקורות אלו, אשר להן משמעות מבחינת הקונסטרוקציה ומומלץ לטפל בקורות אלו. ייתכן שהחברה תוכל לחלוק עלות טיפול בקורות אלו עם שאר העסקים המשתמשים במבנה, כיוון שלקורות השפעה על כל המבנה.

קיימת רטיבות שיצרה חור במרתף,  רטיבות זו אינה מסוכנת למבנה במצבה הנוכחי. יש לבדוק אחת ל-3 שנים את מצב המבנה ע"י מהנדס קונסטרוקטור ולבצע בדיקת פל קל. במידה ותידרש בדיקת פל קל במתכונת אל-הרס, מומלץ להזמין את המהנדס לביקור נוסף, לצורך מתן מפרט בדיקה למעבדה מוסמכת.

למידע נוסף והזמנות התקשרו 077-3210345 או פנו בדוא"ל tomer@bzt.co.il

 

WhatsApp