יועץ בנייה ירוקה 2020-02-19T17:33:50+02:00

מהו תפקידו של יועץ בנייה ירוקה ?

יועץ בנייה ירוקה צריך לנהל תחום זה לפי תקינה כולל קבלת חומר נחוץ
מיועץ תרמי, הידרולוג ויועץ קרינה. עליו לפעול לפי תקן 5281 המגדיר בנייה ירוקה מהי.

התקן מציג דרישות לבניינים כדי שיוכרו במסגרת בנייה ירוקה.
במסגרת התקן מוגדר כל מבנה כאשר ההגדרה מתבססת
על צבירת נקודות בתחומים: פסולת בנייה, ניהול האתר וחדשנות, ניצול אנרגטי, זיהום מים, קרקע,
חומרים, בריאות ורווחה, ותחבורה.
עבודת היועץ כוללת:
ליווי להוצאת ההיתר .
קבלת החומר מהיזם/האדריכל, התנהלות ומתן הנחיות מול היועצים השונים הרלוונטיים והמלצה
כיצד לשלב אלמנטים ירוקים בפרויקט.
השתתפות בישיבות תיאום תכנון.
ניתוח אקלימי בהתאם לתקן.
עריכת דו"ח יועץ בנייה ירוקה כנדרש.
הגשת התכנון לרשויות ולמכון התעדה* שיבחר.
תכנון ביו אקלימי: בימי הקיץ נוצרת אנרגיה עודפת ואוורור בשעות הלילה מאפשר
הורדת הטמפרטורה בתוך סביבת המבנה.
בימי החורף נעשה שימוש בקרני השמש לחימום טבעי.
דו"ח הצללות: בהתאם למודל תלת מימד.
בדיקת מערכת פסיבית לאוורור טבעי וחימום פסיבי.
ניתוח תכנית יועץ האינסטלציה ומתן הנחיות לחסכון במים.
מקסום השימוש בקרקע.
המלצה על בחירת חומרי בנייה רלוונטיים וטיפול באשפה.
היועץ יגיש תכניות ומפרט טכני לצורך מכרז הקבלנים לבניה ירוקה.
פיקוח עליון באתר: פיקוח עליון אינו פיקוח צמוד, מטרתו להגיע לאתר
בנקודת הזמן החשובה הרלוונטית ולוודא ביצוע קבלני לפי תכנית ומפרט.

היועצים הבאים עובדים בסמיכות ליועץ הבנייה הירוקה:

יעוץ תרמי

תפקידו של יועץ תרמי הוא לתכנן ולשפר את הבידוד של המבנה ביחס
לאזור האקלימי בו המבנה ממוקם.
ייעוץ תרמי נכון מאפשר שמירה של החום בחורף ומניעת חדירת החום בקיץ.
הבידוד מתבצע באמצעות חומרים מבודדים טרמית כגון בלוקים בעלי כושר בידוד
לדוגמא בלוק עם 8 חורים (שבהם יש אוויר) מבודד טוב יותר מבלוק עם 4 חורים.
אפשרות נוספת היא להשתמש בחומרים מבודדים לשם בידוד הקירות.
לדוגמא ויטרינת דאבל גלאס או טריפל גלאס מבודדות טוב יותר מויטרינה רגילה
(שכבת זכוכית אחת).
כל זאת בהתאם לתקן 5282.
פעילות היועץ התרמי כוללת עריכת נספח תרמי.

יעוץ קרינה

יועץ הקרינה יפיק דו"ח שטף מגנטי לאחר קבלת תוכניות חשמל
ויגדיר את המקומות בהם יש לבצע הפחתת קרינה.

הידרולוג

ההידרולוג יבצע תכנון של מערך החדרת הגשמים וניהול מי הגשמים שאינם מחלחלים (נגר עילי) אותם צריך לנתב ולקלוט באופן המתאים לתקנים, לצורך מניעת הצפות ועוד.
יציג את הנתונים הגיאולוגים והליתולוגיים הרלוונטיים.
יציג את הנתונים ההידראוליים של הקרקע.
יציג את המידע המטאורולוגי הרלוונטי.
יחשב את ספיקות הנגר הצפויות ברמות השונות.
יציג פתרונות למניעת נגר עילי.
ימקם בורות חלחול, במידת הנדרש, בתיאום עם יועצי הפרויקט והקונסטרוקטור בפרויקט.
במקרה בו יש מי תהום, יש להיעזר בהידרולוג לו יש מומחיות בתחום, כיוון שבעת ביצוע הביסוס ושאיבת המים, יש לבצע תהליך השפלה של המים והחדרתם חזרה בהתאם לחוק.

אמנת פורום ה 15
נכון להיום, שנת 2020, ישנן 15 ערים המחייבות שימוש בתקן בנייה ירוקה,
(לא בהכרח בכל סוג פרויקט).
הערים הן: תל אביב-יפו, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, נתניה, באר שבע,
חולון, רחובות, רמת גן, כפר סבא, הרצליה, רעננה, חדרה וגבעתיים.

 

WhatsApp