יועץ אינסטלציה מהנדס אינסטלציה 2019-04-29T17:30:05+03:00

יועץ אינסטלציה
תכנון אינסטלציה למגורים מסחר ותעשייה

מהי האחריות של יועץ אינסטלציה בפרויקט בנייה?

מהנדס אינסטלציה אחראי תחילה לנושא לחץ המים, עבור מערכות כיבוי האש.
במקרה של שריפה, מערכות כיבוי האש צריכות לקבל מים בלחץ המתאים ובמהירות
הנדרשת, ע"מ לאפשר למערכות אלו לכבות את האש.
מלבד נושא אחריות זה, מהנדס אינסטלציה אחראי על שלושה תחומים עיקריים:
◊ ליווי רגולציה מול הרשות. הכנת והגשת נספח סניטרי.
◊ תכנון נושא הדולחין.
◊ תכנון נושא המים.

מתי צריך את שירותיו של מהנדס אינסטלציה?

מהנדס האינסטלציה נכנס לתמונה כבר בשלב הבקשה להיתר, שכן עליו לחתום על
הגרמושקה, עליה חותמים מזמין העבודה, עורך הבקשה (האדריכל) ומתכנן שלד
המבנה (מהנדס בניין – קונסטרוקטור).

תהליך העבודה:

האדריכל מעביר ליועץ האינסטלציה תוכנית בקנה מידה 1:100 בה ימקם המהנדס
את הצנרת לפי אחוזי שיפוע. בבית פרטי הצנרת ממוקמת מתחת לריצוף
במבני תעשייה, ובחניונים, הצנרת יכולה להיות תלויה מתקרת הקומה.

מלבד האדריכל, התקשרות של מהנדס האינסטלציה היא עם המועצה ממנה יקבל
את מיקום שוחות הביוב, יועץ הבטיחות בנושא לחץ מים ותכנון מים לצורך תפקוד ספרינקלרים
ומערכות נגד אש. מול אדריכלית הנוף ויועץ התנועה, יתכנן את מיקום השוחות והחיבור
להשקיה ולניקוזים לרחוב ולכביש.

מיקום נכון גיאומטרית של שוחות, יכול להפחית את כמות השוחות החדשות ולייעל את
אורך הצנרת הדרוש לפרויקט.
בתכנון צריך מהנדס האינסטלציה לקחת בחשבון לחצים , את כח המשיכה, מפל והפרשי גובה
משאבות במרתף, השקייה, שיפועים ועוד.

למידע נוסף מוזמנים להעביר תכנית אדריכלית ולפנות במייל: office@bzt.co.il

נספח סניטרי יכלול את הנושאים:
–   ביקור בשטח לפני תחילת עבודה

–    תוכנית ביוב ק.מ. 1:100

–    תוכנית סכמה קולטי ביוב ורטיקלי

–    חתך לאורך הביוב החיצוני

–    סכמת מערכת מים

תכנון חדר משאבות ומאגר להגברת לחץ חסר: 

– תכנון מאגר מים

– תכנון משאבות  לחץ לעמדות כיבוי אש

– תכנון משאבות להגברת לחץ מים

– תכנון מז"חים
(מז"ח: אלמנט אינסטלציה אותו מרכיבים בקו מים לשתייה. המז"ח מונע חדירה של מים מזוהמים
לספק מים ראשי).

את התוכניות יש לאשר ע"י

– מכבי אש

– תאגיד מים וביוב של המועצה המקומית

– מכון התקנים בנושא הספרינקלרים

תכנון האינסטלציה יכלול:

 1. תוכנית הגשה בקנה מידה 1:100  ותוכנית עבודה בקנה מידה 1:50.
 2. ניהול הבקשה עד קבלת אישורים דרושים למערכות תברואה.

התוכנית תכלול:

 • א. תכנון אספקת מים חמים וקרים והתחברות לקו העירוני.
 • ב. תכנון מערכת ביוב והתחברות לקו העירוני.
 • ג. תכנון מערכת ניקוז מי גשם.
 • ד. תכנון מערכת ניקוז יסודות.
 • ה. תכנון מערכת ניקוז מזגנים.
 • ו. תכנון מערכת כיבוי אש.
 • ז. תכנון מערכת מתזים (במידת הצורך).
 • ח. פיקוח עליון.
 • ט. כתב כמויות/מפרט טכני.

למידע נוסף מוזמנים לפנות במייל: office@bzt.co.il

WhatsApp